Xem 11 sản phẩm

Các tòa nhà thược dự án: CT11, CT12A,CT12B,CT12C

-28%
1.200.000.000 860.000.000
-33%
1.700.000.000 1.140.000.000
-32%
2.000.000.000 1.370.000.000
-39%
2.000.000.000 1.230.000.000
-34%
2.000.000.000 1.320.000.000
-21%
2.000.000.000 1.580.000.000
-19%
2.000.000.000 1.620.000.000
-16%
2.000.000.000 1.690.000.000
-16%
2.000.000.000 1.680.000.000
-16%
2.000.000.000 1.680.000.000
-17%
Hotline: 09242.79779
btn-dangkyhocthu